فلش مموری ویکومن در ابعاد و نوع مختلفی در بازار وجود دارد که میتوان OTG USB2.0 , OTG  USB3.0 ,OTG USB3.1 , OTG TYPE-C USB3.1 ,   و  USB2.0 , USB3.0 مورد بررسی قرارداد.

برای انتقال راحت از گوشی همراه به فلش مموری میتوان از فلش های تبدیل دار استفاده کرد .

فلش مموری های OTG دار ویکو که یک سرآن ب پورت USB  دستگاه ها وصل میشود و آن سوی دیگر آن ب گوشی موبایل وصل میشود.